0%

محصولات

شیر خودکار

شیر خودکار آلومینیومی

شیر خودکار پلیمری

رایـزر

رایـزر پلیـمـری (PVC)

(در اندازه های مختلف)

رایـزر گالوانیزه

پایـه آبپاش

(رایزر آلومینیومی)

کمربنـد

کمربند پلیمری

کمربند چدنی

بست و قلاب اهرمی